Piotr Kocyba (Uni Leipzig)

Takich grup, występujących „w imię pokoju” – zarówno skrajnie lewicowych jak skrajnie prawicowych – jest w Niemczech wiele. – Nie wykształcił się jednolity ruch jak w przypadku tradycyjnego ruchu pokojowego, który powstał w Niemczech po drugiej wojnie światowej, mówi Kocyba

In Deutschland gibt es viele solcher Gruppen, die “im Namen des Friedens” agieren – sowohl ganz links als auch ganz rechts. – Eine einheitliche Bewegung wie die traditionelle Friedensbewegung, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, hat sich nicht entwickelt, sagt Kocyba


oko.press, 21.5.2023: Kim są „przebudzeni”, którzy spotkali się na Trójstyku?